Biometrie
 Onze oplossingen zijn aanpasbaar aan elke technologie omdat onze ingenieurs constant bezig zijn om globaal gezien een zo efficient mogelijk systeem te ontwikkelen om te kunnen beantwoorden aan de eisen van onze klanten.

Onze core business is biometrie welke zorgt voor een unieke identiteit.

ORBIS (Biometrisch Netwerk Systeem) bevat alle data van een persoon. Deze data kunnen theoretisch gezien we integreren in elk type idetiteitsdocument.

Ins ons systeem, zijn de documenten beveiligd door gebruik te maken van biometrie. Dit laat ons de authentificatie toe van alle type documenten.

Het toepassen van biometrie op deze documenten verzekerd dat de persoon wel degelijk dezelfde is als die van wie men de documenten vraagt. Ten alle tijde voor de beveiliging van documenten is het enkel biometrie die kan garanderen dat de fysieke persoon wel degelijk diegene is die op het document staat. Het is een manier om de identiteit uniek te bepalen.

Om betrouwbare officiël documenten aan te bieden is biometrische identificatie onontbeerlijk:

 • Algemene identiteitsfraude (état civil)
 • Internationale eisen (passeport, visa)
 • Ongecontroleerde verstedelijking en migratie
 • Stabiele en betrouwbare electorale systemen

Financiering
 Semlex biedt aan zijn klanten twee types contracten aan:

Turn-key contract:

SEMLEX zorgt voor het opstarten van de operaties en de software wordt aangepast aan de specifieke situatie van het project. Nadien installeren we de hardware en software. We zorgen voor een team die we opleiden. Nadien laten we het systeem over aan de overheid. We zorgen voor een onderhoudscontract tussen beide partijen.

B.O.T. Contract (Build, Operate, Transfer):

SEMLEX zorgt voor de implementatie van de biometrische systemen en nodige databases voor de productie van diverse documenten. Semlex zal zelf investeren voor de implementatie van alle hardware en software, de opleiding van een team en zal toekijken op de agenten binnen het project.

Onder dit type contract moet de overheid weinig tot geen geld investeren maar krijgt ze een deel van de omzet. 

Orbis Systeem

ORBIS Systeem 

Biometric Network System English
Om efficient te kunnen beanwoorden aan de noden van onze klanten, heeft Semlex een centrale oplossing ontwikkeld voor alle applicaties genaamd ORBIS (Organisation for Biometric Identification system).

SEMLEX staat in voor de implementatie van de technologie en de noodzakelijke middelen voor een Centraal Biometrisch Identificatiesysteem. Onze know-how op het terrein laat ons het beheer van populaties toe wat noodzakelijk is voor elke overheid van 21ste eeuw.

ORBIS zorgt voor:

 • De centralisatie van de biometrische gegevens van groepen of populaties
 • Het aanmake van een unieke identiteit voor elke persoon
 • Het linken van gegevens uit verschillende activiteiten en sectoren (burgerlijk, militair, administratief)
 • De productie van beveiligde biometrische identiteitsdocumenten
 • Een fiduciaire beveiliging van besluiten, en stukken van geleverde documenten
 • Het managements van actoren door het opvolgen via biometrie van de operaties
 • Het ontwikkeleren van specifieke software voor rechters, politiediensten en andere eenheden in dienst
 • Een analyse van de gegevens gebaseerd op biometrie
 • Het beheer van fraudeurs op het geheel van de informatiesystemen in ORBIS (Identiteitskaart, Passport, rijbewijs, …)

De capaciteit van ORBIS is aanpasbaar volgens de noden van klant en is instaat om onder meer:

 • Meerdere miljoenen personen te beheren
 • Duizenden mensen per dag in te schrijven
 • Aan te passen aan complexe situaties